<h1>Offene Westpfalzmeisterschaften im Stabhochsprung 2008</h1> <h3>Zweibrücken, am 20.09.2008</h3> <h2>ERGEBNISSE</h2> <table class="body" border="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000000')" href="#1000000">männliche Jugend A</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000001')" href="#1000001">männliche Jugend B</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000005')" href="#1000003">Schüler M12</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000004')" href="#1000011">Schüler M13</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000003')" href="#1000002">Schüler M14</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000010')" href="#1000008">Schülerinnen W12</a></td> </tr> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000009')" href="#1000007">Schülerinnen W14</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000008')" href="#1000006">Schülerinnen W15</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000006')" href="#1000004">Weibliche Jugend A</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000007')" href="#1000005">Weibliche Jugend B</a></td> </tr> </tbody> </table> <div id="C1000000" class="menu"><a class="menu" href="#1000000">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000001" class="menu"><a class="menu" href="#1000001">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000005" class="menu"><a class="menu" href="#1000003">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000004" class="menu"><a class="menu" href="#1000011">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000003" class="menu"><a class="menu" href="#1000002">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000010" class="menu"><a class="menu" href="#1000008">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000009" class="menu"><a class="menu" href="#1000007">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000008" class="menu"><a class="menu" href="#1000006">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000006" class="menu"><a class="menu" href="#1000004">Stabhochsprung - Finale</a></div> <div id="C1000007" class="menu"><a class="menu" href="#1000005">Stabhochsprung - Finale</a></div> <p class="ev1"><a name="1000000"></a>Stabhochsprung, männliche Jugend A - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">4,42</td> <td class="th2">4,52</td> <td class="th2">4,62</td> <td class="th2">4,72</td> <td class="th2">4,82</td> <td class="th2">4,92</td> <td class="th2">4,97</td> <td class="th2">5,02</td> <td class="th2">5,07</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">723</td> <td class="hdName2">Schreieck Johannes</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">ASV Landau</td> <td class="hdPerf2">4,62</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">722</td> <td class="hdName">Kiefer Axel</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">ASV Landau</td> <td class="hdPerf">4,42</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">XO</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">700</td> <td class="hdName2">Martinez Daniel</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000001"></a>Stabhochsprung, männliche Jugend B - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">2,32</td> <td class="th2">2,42</td> <td class="th2">2,52</td> <td class="th2">2,62</td> <td class="th2">2,72</td> <td class="th2">2,82</td> <td class="th2">2,92</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">701</td> <td class="hdName2">Peschel Joshua</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,52</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000003"></a>Stabhochsprung, Schüler M12 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">2,32</td> <td class="th2">2,42</td> <td class="th2">2,52</td> <td class="th2">2,62</td> <td class="th2">2,67</td> <td class="th2">2,72</td> <td class="th2">2,77</td> <td class="th2">2,82</td> <td class="th2">2,87</td> <td class="th2">2,92</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">703</td> <td class="hdName2">Dietz Nicolas</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,52</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000011"></a>Stabhochsprung, Schüler M13 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">3,02</td> <td class="th2">3,12</td> <td class="th2">3,22</td> <td class="th2">3,32</td> <td class="th2">3,42</td> <td class="th2">3,52</td> <td class="th2">3,62</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">720</td> <td class="hdName2">Krubally Lamin</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">ASV Landau</td> <td class="hdPerf2">3,52</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">XXX</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">724</td> <td class="hdName">Liesch Thomas</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Sohren</td> <td class="hdPerf">o.g.V.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">-</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000002"></a>Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">3,32</td> <td class="th2">3,42</td> <td class="th2">3,52</td> <td class="th2">3,62</td> <td class="th2">3,72</td> <td class="th2">3,83</td> <td class="th2">3,87</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">702</td> <td class="hdName2">Hallanzy Lukas</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,72</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000008"></a>Stabhochsprung, Schülerinnen W12 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,60</td> <td class="th2">1,70</td> <td class="th2">1,80</td> <td class="th2">1,90</td> <td class="th2">2,00</td> <td class="th2">2,10</td> <td class="th2">2,20</td> <td class="th2">2,30</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">711</td> <td class="hdName2">Pfeiffer Anne</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,20</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXX</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">710</td> <td class="hdName">Scheifel Elita</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,20</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">XXO</td> <td class="td2">XXX</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">713</td> <td class="hdName2">Scheck Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,20</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">XXX</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">712</td> <td class="hdName">Kasten Hannah</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,10</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000007"></a>Stabhochsprung, Schülerinnen W14 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">2,22</td> <td class="th2">2,32</td> <td class="th2">2,42</td> <td class="th2">2,52</td> <td class="th2">2,62</td> <td class="th2">2,72</td> <td class="th2">2,82</td> <td class="th2">2,92</td> <td class="th2">3,02</td> <td class="th2">3,12</td> <td class="th2">3,22</td> <td class="th2">3,32</td> <td class="th2">3,42</td> <td class="th2">3,52</td> <td class="th2">3,57</td> <td class="th2">3,62</td> <td class="th2">3,67</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">708</td> <td class="hdName2">Moch Maria</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,32</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">718</td> <td class="hdName">Kappes Franziska</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,32</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">XO</td> <td class="td2">XXO</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">709</td> <td class="hdName2">Fomenko Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,72</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">721</td> <td class="hdName">Lugenbühl Amelie</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">ASV Landau</td> <td class="hdPerf">2,52</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">XO</td> <td class="td2">XXO</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">715</td> <td class="hdName2">Backes Renée</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000006"></a>Stabhochsprung, Schülerinnen W15 - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">2,42</td> <td class="th2">2,52</td> <td class="th2">2,62</td> <td class="th2">2,72</td> <td class="th2">2,82</td> <td class="th2">2,87</td> <td class="th2">2,92</td> <td class="th2">2,97</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">707</td> <td class="hdName2">Hoffmann Elena</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,62</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">XO</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000004"></a>Stabhochsprung, Weibliche Jugend A - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">3,22</td> <td class="th2">3,32</td> <td class="th2">3,42</td> <td class="th2">3,52</td> <td class="th2">3,57</td> <td class="th2">3,62</td> <td class="th2">3,67</td> <td class="th2">3,72</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">704</td> <td class="hdName2">Hoffmann Lisa</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">o.g.V.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000005"></a>Stabhochsprung, Weibliche Jugend B - Finale<br /> <span class="ev2">Datum: 20.09.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">2,62</td> <td class="th2">2,72</td> <td class="th2">2,82</td> <td class="th2">2,92</td> <td class="th2">3,02</td> <td class="th2">3,12</td> <td class="th2">3,22</td> <td class="th2">3,32</td> <td class="th2">3,42</td> <td class="th2">3,52</td> <td class="th2">3,62</td> <td class="th2">3,72</td> <td class="th2">3,77</td> <td class="th2">3,82</td> <td class="th2">3,87</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">705</td> <td class="hdName2">Günther Caroline</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,62</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXO</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">716</td> <td class="hdName">Felzmann Anna</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,32</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">-</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">706</td> <td class="hdName2">Grünberg Brit</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,12</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">-</td> <td class="td22">O</td> <td class="td22">XXX</td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">717</td> <td class="hdName">Becker Sarah</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,82</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">O</td> <td class="td2">XXX</td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td class="ft1">Erstellt durch SELTEC Track & Field.<br />Lizenziert für LV Pfalz Bezirk Westpfalz</td> <td class="ft2"><a class="seltec" href="http://www.seltec.at" target="_blank">www.seltec.at</a></td> </tr> </tbody> </table>